producten 2

Borging actuele thema’s

Crisisbeheersing is in ontwikkeling. In een multidisciplinaire setting wordt steeds meer gezamenlijk met netwerkpartners gewerkt aan een slagkrachtige organisatie. Relevante projecten, programma’s of thema’s kunnen ontstaan uit o.a. veranderende wet- en regelgeving, convenanten, prioriteiten vanuit Den Haag, fusies, nieuwe samenwerkingsverbanden, bovenregionale samenwerking, ontwikkeling van netcentrisch werken en andere communicatie-, en informatiemiddelen.Plan-B crisismanagement kan ondersteuning bieden in de vorm van advies, leiden van of deelnemen aan projecten of inzet op interim basis. Ook kan het wenselijk zijn dat er een verbeterplan of programma wordt opgesteld. Plan-B crisismanagement kan dan als programmamanager deelnemen aan uw organisatie.

In sommige gevallen is het besluit bestuurlijk al genomen om partijen in elkaar te schuiven maar moet het implementatietraject vervolgens worden ingezet. Te denken valt aan het samenvoegen van meldkamers of fusie van diensten. Structuren en protocollen moeten aangepast worden. In een dergelijk geval is het vaak wenselijk een externe partij hierbij te betrekken. Plan-B crisismanagement kan een dergelijk implementatietraject voor u begeleiden.

Mogelijke producten of diensten:

  • Voorzitter
  • Projectleider
  • Projectsecretaris
  • Programmamanager
  • Deelname aan projecten of advies
  • Begeleider implementatietraject
  • Deelproducten uitwerken, bijvoorbeeld impactanalyse bij overstromingen