producten 3

Evaluaties – Lessen om te leren

Om als organisatie vooruitgang te boeken, en een crisis als kans te zien, is het nodig na een incident of crisis een evaluatie uit te voeren. Evaluatieonderzoek wordt gebruikt om een ingrijpende gebeurtenis goed af te handelen, verantwoording af te leggen, maar vooral om te leren. De focus ligt niet enkel op zaken die niet goed gingen, maar net zo goed op de activiteiten die succesvol waren en moeten worden behouden.

Evaluatie naar aanleiding van crisis

Evalueren betekent zeker niet altijd uitgebreid onderzoek. Plan-B crisismanagement kan evaluatiebijeenkomsten organiseren met direct betrokkenen als basis voor een beknopte rapportage van geleerde lessen.

Indien nodig kan Plan-B crisismanagement voor u een reconstructie maken van de feiten, welke als basis kan dienen van een evaluatie. Soms is enkel de reconstructie van feiten en maatregelen voldoende.

Plan-B crisismanagement kan het volgende voor u verzorgen:

 • Evaluatieonderzoek en rapportage
 • Tijdlijn
 • Interne evaluatiebijeenkomst(en)
 • Quick Scan incidentenanalyse
 • Waarnemer/adviseur tijdens crises
 • Opstellen van een verbeterplan naar aanleiding van de evaluatie

Evaluatie van uw oefening

Om optimaal leerrendement te halen uit oefeningen wordt een oefening van de crisisorganisatie geëvalueerd. Verder kan het veel opleveren als een waarnemer tijdens de oefening wordt ingezet, om ter plekke de inhoud, procedures en het proces tegen het licht te houden. Plan-B crisismanagement kan beide werkzaamheden voor u verrichten.

De geleerde lessen worden zo duidelijk, en leveren een verbetering van uw organisatie op. Als er een aanleiding voor is kan Plan-B crisismanagement uw organisatie door middel van een quick scan of SWOT analyse doorlichten. Op basis hiervan maakt Plan-B crisismanagement een verbeterplan om hiermee een aanzet te maken voor versterking van uw crisisorganisatie.Mogelijke opdrachten:

 • Evaluatie tijdens oefening
 • Evaluatierapport naar aanleiding van oefening
 • Waarnemen tijdens oefening
 • Rapportage naar aanleiding van waarneming
 • Opstellen van een verbeterplan