producten 4

Interim opdrachten

Door capaciteitkrapte of tijdelijke uitval van vast personeel kan het nodig zijn tijdelijk iemand extern aan te trekken.
Te denken valt aan vervanging van de calamiteitencoördinator, (beleids)adviseur crisisbeheersing en rampenbestrijding en de ambtenaar openbare orde en veiligheid. Verder kan het nodig zijn een projectleider, secretaris of voorzitter binnen uw organisatie aan te trekken.

Plan-B kan dergelijke werkzaamheden voor u verrichten.

Mogelijke opdrachten:

  • Vervangen calamiteitencoördinator
  • Vervangen Beleidsadviseur crisisbeheersing en rampenbestrijding
  • Vervangen ambtenaar openbare orde en veiligheid
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Deelname in projecten