home


Plan-B Crisismanagement is een zelfstandig adviesbureau dat actief is op het
brede en dynamische gebied van crisisbeheersing en crisismanagement. Op
basis van ruime kennis en ervaring levert Plan-B Crisismanagement u
ondersteuning bij de ontwikkeling van uw crisisbeheersingsorganisatie.

Ik ben u graag van dienst.

Lizza van der Klei

Crisis als kans

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking is continu in ontwikkeling. Hierbij is van belang dat de kracht van de reguliere monodisciplinaire organisatie zoveel mogelijk wordt ingezet in de eigen crisisorganisatie. Als dit goed op de rit staat komt multidisciplinaire samenwerking beter tot zijn recht. Met andere woorden, eerst moet de eigen organisatie goed staan, daarna volgt effectieve samenwerking.

Een crisis is een kans voor de organisatie, omdat tijdens een crisis:

 • Problemen aan het licht kunnen komen;
 • Daarbij een beroep wordt gedaan op de veerkracht van de organisatie;
 • Noodzakelijke veranderingen versneld optreden;
 • Het personeel zal circuleren;
 • Er kansen zijn om lessen te leren;

Het resultaat is dat een nieuwe en verbeterde organisatie kan worden ingericht.

Plan-B crisismanagement werkt graag met u mee aan versterking van individuele crisisbeheersingsorganisaties, maar zeker ook aan de samenwerking tussen alle betrokken crisisbeheersingsorganisaties zoals veiligheidsregio’s en relevante publieke en private netwerkpartners.

Wat levert Plan-B Crisismanagement u dus op?

 • Een vlotte verbinding met interne en/of externe partners;
 • Samenwerking op maat;
 • Een actuele crisisbeheersingsorganisatie;
 • Management van verwachtingen tussen netwerkpartners;
 • Tijdwinst;
 • Extra capaciteit voor crisisbeheersing.

Actueel en verbindend

Plan-B crisismanagement staat voor Actueel, omdat het van belang is dat uw crisisorganisatie staat als een huis, en uw crisisplannen up to date zijn zodat het altijd klaar is om te worden ingezet. U bent voorbereid en afgestemd met uw netwerk. Duidelijke afspraken zijn gemaakt.
Indien nodig, kan crisismanagement worden ingezet deze voorbereiding verder voor u te actualiseren.

Aanleiding voor actualisatie van uw crisisorganisatie kunnen zijn:

 • Recente crisis of calamiteit;
 • Recente (grootschalige) oefening met veel leermomenten;
 • Nieuwe wet-, en regelgeving;
 • Convenanten;
 • Reorganisatie;
 • Nieuwe informatie-, en communicatiemiddelen;
 • Nieuwe samenwerkingsverbanden of werkwijzen.

Plan-B crisismanagement staat ook voor Verbindend. Crisisbeheersing gaat om inzet van mensen op maat. Hierbij werkt een (klein) team samen, waarbij tijdig de juiste specialisten worden betrokken. Tijdige informatie-uitwisseling tussen crisisorganisaties inclusief de specialisten is cruciaal. Dit vergt een goede voorbereiding.
Hierbij kan Plan-B Crisismanagement ondersteuning of begeleiding bieden om uw crisisorganisatie te optimaliseren. Daarbij wordt onder anderen aandacht besteed aan belangen en cultuur, maar ook aan sterkte en zwakte analyse. Plan-B Crisismanagement kan verder de organisatorische verbinding verbeteren:

 • binnen organisaties;
 • tussen diensten of bij fusie van diensten;
 • binnen en tussen veiligheidsbureaus;
 • binnen de verschillende kolommen/organisaties zoals de gemeentelijke (oranje) kolom en acute zorg (witte) kolom;
 • in het kader van convenanten;
 • tussen de verschillende kolommen;
 • tussen Rijk en gemeenten;
 • tussen Rijk en Regio;
 • in het kader van bovenregionale bijzondere regelingen.

Het neerzetten van resultaten vergt bovendien niet alleen structureren en organiseren; echte resultaten bereik je met de mensen. Plan-B crisismanagement heeft hier een scherp oog voor. Plan-B crisismanagement staat voor verbindingen op maat. Vaak is dat een uitdaging maar uiteindelijk levert het u een mooi resultaat.

In tijden van crisis heeft u dus altijd een Plan-B nodig!