kwaliteiten

Kwaliteiten

Mijn kwaliteiten: Analytisch, kritisch, grondig, coördinator, procesregisseur, samenwerken, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, grenzen verkennen, creatief, streven naar verbinden van mensen en kennis en een sterk ontwikkelde antenne.
Mijn werkwijze: Ik hou van korte en directe lijnen met de contactpersonen in de organisatie, zodat ik praktisch en doelgericht aan de slag kan. Communicatie, flexibiliteit en professionaliteit als sleutelwoorden. Het bereiken van het gewenste doel zie ik als een gezamenlijke inspanning van u als klant en van mij als adviseur.

Mijn onderscheidende elementen:

 • Mijn kennis, ervaring en mix van eigenschappen
 • Aandacht en betrokkenheid
 • Actueel en verbindend
 • Goede binding met het relevante netwerk
 • Concurrerende prijs

Specialiteiten:

 • Bestuurskundige (drs.)
 • Specialist in crisismanagement, dit betekent onder andere:
 • Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Monodisciplinaire samenwerking
 • Multi-, en interdisciplinaire samenwerking
 • Scherpe inhoudelijke analyses met oog voor de processen
 • Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot crisisbeheersing
 • Implementeren van nieuwe werkwijzen

Netwerk:
Als professional is het hebben van een breed netwerk van groot belang. Ik kan putten uit een breed netwerk binnen de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland (zie onderdeel ‘netwerk’ op mijn site). Dit netwerk kan ik altijd raadplegen of betrekken bij werkzaamheden.