producten 2

Borging actuele thema’s

Crisisbeheersing is al jaren in ontwikkeling. In een multidisciplinaire setting wordt steeds meer gezamenlijk met netwerkpartners gewerkt aan een slagkrachtige organisatie.
Inmiddels zorgen veranderende wet- en regelgeving, convenanten, prioriteiten vanuit Den Haag, fusies, nieuwe samenwerkingsverbanden, bovenregionale samenwerking, ontwikkeling van netcentrisch werken en andere communicatie-, en informatiemiddelen voor legio aan thema’s waaruit projecten of programma’s ontstaan.Ondersteuning kan Plan-B crisismanagement bieden in de vorm van effectief zelf meewerken of deelnemen aan projecten. Organisaties kunnen Plan-B crisismanagement vragen om projecten volledig uit te werken en te leiden.

Ook kan het wenselijk zijn dat er een verbeterplan of programma wordt opgesteld.
Plan-B crisismanagement kan als programmamanager deelnemen aan uw organisatie.

In sommige gevallen is het besluit bestuurlijk al genomen om partijen in elkaar te schuiven maar moet het implementatietraject vervolgens worden ingezet. Te denken valt aan het samenvoegen van meldkamers of fusie van diensten. Structuren en protocollen moeten aangepast worden. In een dergelijk geval is het soms wenselijk een externe partij hierbij te betrekken. Plan-B crisismanagement kan een dergelijk implementatietraject voor u begeleiden.

Mogelijke producten of diensten:

  • Voorzitter
  • Projectleider
  • Projectsecretaris
  • Programmamanager
  • Deelname aan projecten
  • Begeleider implementatietraject